İşçi Belgeleri


Özlük Dosyası Belgeleri – İŞÇİ BELGELERİ

 • Çalışma Belgesi
 • Demirbaş Teslim Belgesi
 • Performans Değerlendirme Formu
 • İşçi Yıllık Ücretsiz İzin Formu
 • İşçi Yıllık Ücretli İzin Formu
 • İşçi Yıllık Ücretli İzin Formu Çizelgesi
 • Doğum Yapan İşçi Emzirme İzni Dilekçesi
 • Doğum Yapan İşçi 6 Aylık İzin Dilekçesi
 • Doğum Evlat Edinme Yarım Çalışma Belgesi
 • İşçi Babanın Doğum İzin Dilekçesi
 • İşçi Evlilik/Evlat Edinme/Ölüm İzni Dilekçesi
 • İşçi Taahhüt Dilekçesi
 • Mevsimlik İşlerde İşe Davet Yazısı
 • Sürekli İşlerde İşe Davet Yazısı
 • İş Teklif Mektubu
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi
 • Engelli çalıştırmada SGK primi teşvikinin belgelenmesi başvurusu
 • Engelli Çalıştırma Başvuru ve Talebi
 • Günde Yedibuçuk Saat Çalıştırılması Dilekçesi
 • Hazırlama Tamamlama Temizleme Bildirimi
 • İzin Kurulu Seçim Tutanak ve Karar Yazısı
 • Toplu İzin İlanı
 • Vardiyalı Çalışma İlanı
 • Ara Dinlenme İlanı 
 • İcra Müdürlüğüne Cevap Yazısı
 • Geçici Görevlendirme Yazısı

Özlük Dosyası Belgeleri – İŞ SÖZLEŞMELERİ

 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Standart)
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Standart)
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Kısmi Süreli (Belirsiz Süreli) İş Sözleşmesi (Standart)
 • Kısmi Süreli (Belirsiz Süreli) İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Kısmi Süreli (Belirli Süreli) İş Sözleşmesi (Standart)
 • Kısmi Süreli (Belirli Süreli) İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Kısmi Süreli İş Sözleşmesi (Kısa)
 • Ayda 10 Günden Az Çalışan Sanatçı Sözleşmesi
 • Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi
 • Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi
 • Takım İş Sözleşmesi
 • Eser İş Sözleşmesi
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Bakanlık)
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ev Hizmetleri (Bakanlık)
 • Almanya Bireysel İş Sözleşmesi
 • İsrail İş Sözleşmesi
 • Katar İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)
 • Libya Türk İşveren ile İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)
 • Libya Yabancı İşveren ile İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)
 • Yurt Dışı İş Sözleşmesi Türkçe (Türkiye İş Kurumu)
 • Yurt Dışı İş Sözleşmesi Türkçe/İngilizce (Türkiye İş Kurumu)
 • İşyeri Hekimi İşveren Tabip Odası Hizmet Sözleşmesi
 • İşyeri Hekimi İşveren Hizmet Sözleşmesi (Standart)
 • İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi (Bakanlık)
 • İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Sözleşmesi(Bakanlık)
 • İkale Sözleşmesi
 • Fazla Çalışma Onay Yazısı
 • İşyeri İç Yönetmeliği

Özlük Dosyası Belgeleri – FESİH BELGELERİ (SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA GÖRE)

 • 1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
 • 2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
 • 3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
 • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 • 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • 8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
 • 9- Malulen emeklilik nedeniyle
 • 10- Ölüm
 • 11- İş kazası sonucu ölüm
 • 12- Askerlik
 • 13- Kadın işçinin evlenmesi
 • 14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
 • 15- Toplu işçi çıkarma
 • 16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
 • 17- İşyerinin kapanması
 • 18- İşin sona ermesi
 • 19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • 20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • 21- Statü değişikliği
 • 22- Diğer nedenler
 • 23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 • 24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 • 26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih
 • 27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • 28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 • 29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 • 30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • 31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 • 32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 • 33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 • 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 • 36- Ohal/ KHK

DİĞER FESİH BELGELERİ

 • 1-Disiplin Kurulu Kararı ile Uyarı ve Aylıktan Kesme Belgeleri
 • 2-Fesih Bildirim Belgeleri
 • 3-İşe Gelmeyen Geç Gelen İşçi Belgeleri
 • 4-Uyarı Cezası Belgeleri
 • 5-Ücretten Kesme Cezası Belgeleri
 • 6-İbraname

(ÖDBS) Uygulamamız;

İşverenlerin insan kaynakları ve personel departmanları için iş ve sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklı,  onlarca iş sözleşmesi, fesih belgeleri, işverene ait yazışma ve hukuki ve idari belge hazırlama külfetinden kurtarmaktadır. İşverenlerin özlük dosyası belgeleri, uygulamaya ilişkin sorunların giderilmesinde, karşılaşılan hukuki sorunlarda ispat vesikası, geçerli kayıt ve belge hazırlanmasında yardımcı olunmaktadır.

Sitemizde paylaşılan bazı şablon belgeler sadece uygulama ile ilgili tanıtım

Tek yapmanız gereken sitemizin üst “KAYIT OL” menüsünden üye olmak ve uygulama bedelini ödemektir.

Uygulama bedeli ve aktivasyon 

Bir yıllık standart üyelik ücreti KDV dahil 590 TL  olup, üye olanlara işveren iş hukuku veya sosyal güvenlik eğitim sunumları hediye edilmektedir.

Uygulama belgeleri, üyelik aşağıdaki hesap numarasına ücreti yatırıldıktan sonra e posta adresinize gönderilecek şifre ile aktivasyonunuz gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası Necatibey Ankara Şubesi

Hesap Adı: Novarge Bilişim Reklam ve Eğitim Hizmetleri

Hesap No: 795-81063020-5006

TR 2300 0100 0795 8106 3020 5006

Belgeler nasıl doldurulur?

Size tanımlanan şifre ile uygulamaya girdikten sonra üst menüde Belge Şablonları üzerinden açılan bölümde;

“İşyeri” üst menüsü altında işverene ait bilgiler girilmelidir.

“Personel” üst menüsü altında personele ait bilgiler toplu yüklemek için sağ tarafta bulunan “Personel aktarmak için kullanılacak excel dosyasını indir” menüsünden tıklayarak bilgisayarınıza indirerek doldurduğunuz dosya yüklenmeli, daha sonra personelde değişiklikler tek tek sağ tarafa kaydedilmelidir (Gün içerisinde ekleyebileceğiniz toplam kayıt sayısı en fazla 400 dür.),

“Belgeler” üst menüsü altında kayıtlı personel seçilerek “BELGELER” dosyası altında:

FESİH BELGELERİ
İŞVEREN BELGELERİ
SÖZLEŞMELER

alt dosyaları içindeki kullanmak istediğinizi belgeyi seçip, açılan paneldeki bilgileri kontrol edip, eksik alanlar doldurulduktan sonra yazdırılmalıdır.

Sözleşme ve belgeleri kim hazırlıyor?

Belgeleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasında yetkin ve tecrübeli uzmanlar hazırlıyor.

Belgelere girdiğim bilgiler gizli kalacak mı?

Sadece size belgeleri sunmaktayız. Kişisel bilgileriniz bizimle paylaşılmamakta, size sunulan belgeler kendi bilgisayarınızda doldurulduğundan gizli kalmaktadır.

Site güvenli mi?

Site üyeliği için girdiğiniz veriler güvencededir. Banka kartı numaralarınıza veya oturum açma bilgilerinize erişimimiz kesinlikle yoktur.

Kullanım ve satış şartları

Kullanıcılar sunulan belgeleri sadece kendi işyeri işlemleri için kullanmayı, başka işveren, kurum, kuruluş, kişiler ile kısmen veya tamamen paylaşmamayı, vermemeyi, çoğaltmamayı, yayınlamamayı, uyarlamamayı taahhüt eder. Bu taahhüdüne aykırı hareket ettiği durumlarda tazminat ödemeyi kabul eder.

Uygulama, herhangi bir yasal tavsiye, görüş vermemektedir. Bu nedenle, herhangi bir hukuksal sorun için avukatlarla görüşülmelidir.

Uygulamamıza erişim, kullanım, üyelik ve/veya satın alma işlemleri yalnızca yasal kuruluşlar ve tam yaş ve ehliyete sahip gerçek, tüzel kişiler için geçerlidir.

Kullanıcı uygulamayı yasa dışı bir amaç, ticari amaç, kişisel verileri, reklam veya spam için kullanılmamasını kabul eder.

Üyelik bir yıl süreyle geçerlidir. Uygulamadaki mevzuata bağlı olarak güncelleştirilen belgeleri uygulayıcıya e-postası üzerinden üyelik süresince bildirilir. Üyelik bitiminde kullanıcı novargedanismanlik@gmail.com e-posta adresine yapacağı bildirim ile üyelik işlemini uzatabilir.

Uygulama ile ilgili herhangi bir soru ya da bilgi için novargedanismanlik@gmail.com e-posta adresine varsa belgelerinizi ile birlikte mesaj gönderilir.

Uygulama kullanıcının teknik veya bilgisayar arızası, donanım veya yazılım uyumsuzluğundan sorumlu tutulamaz.

Uygulama belgelerinin tasarım ve içeriği uzmanlar tarafından hazırlanmış, danışman firma ortakları ile ilgili değildir.

Uygulama belgeleri, kullanıcının etkinliğini, eksiksizliğini, doğruluğunu, sonucunu ve/veya etkinliğini garanti etmez. Şablon belgelerin kullanıcı tarafından herhangi bir hata, ihmal veya yanlışlıktan kaynaklı nedenlerle maruz kaldığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı uygulama tarafından sağlanan şablonları kullanarak oluşturduğu belgenin seçimi, kullanımı, yorumlanması ve kişiselleştirilmesi için tüm sorumluluğu üstlendiğini kabul eder.

Uygulamanın tüm belge ergonomi, metin, görüntüleri Novarge’nin korunan özel fikri mülkiyetidir.

Satın alma ve ödemenin onaylanmasını aldıktan sonra, kullanıcı e-posta adresine fatura sureti, aslı adresine gönderilecektir.

  Hemen Ara

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com